حكم يك سال زندان براى رئیس مشترک حزب دموكراتيك خلقهـا HDP در شمال كوردستان

حكم يك سال زندان براى رئیس مشترک حزب دموكراتيك خلقهـا HDP در شمال كوردستان

بنا به خبر دريافتى توسط جمعيت حقوق بشر كوردستان، امروز ۰٤/۱۲/ ٢٠١٧ ميلادى دادگاه احکام سنگین استانبول حكم يك سال زندان را براى رئیس مشترک حزب دموكراتيك خلقهـا HDP تعيين كرد.

بنا بە گزارش بدست آمده، دادگاه احکام سنگین شهـر اســــتانبول حكم زندان “فيگه ن يوكسه كداغ ” رئیس مشترک حزب دموكراتيك خلقهـا را به بهانه ی یک سخنرانی صادر کرد كه وى بعد از آزاد شدن شهـر مقاومت و پيروز “كوبانى” از چنگ دشمن هار قرن “داعش”، توسط جنگجويان قهـرمان YPJ,YPG در غرب كوردستان ایراد کرده بود.

فيگه ن يوكسه كداغ در این سخنرانى حمايت خود را از اين جنگجويان اعلام کرده بود و گفته بود که شما پشت و پناه ما هستید و ما به شما سربلندیم.

شايان ذكر است كه دولت تركيه در پى پلان و نقشه ى از قبل پيش بيني شده و بعد از كودتاى فرمايشى در ان كشور، به بهانەی وضعیت اضطراری، اقدام به دستگيرى و زندانى كردن کوردها، سوسیالیستها و منتقدان اردوغان، نموده و در اين راستا هـزاران نفر از ملت كورد در شمال كوردستان را دستگیر و روانه ی زندان کرده كه روسای مشترک HDP و ١٠ پارلمانتار ديگر این حزب در ميان دستگير شده گان میباشند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان