پنجاه و پنج درصد از اعدامهاى جهان در ايران انجام شده است

پنجاه و پنج درصد از اعدامهاى جهان در ايران انجام شده است

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، روز گذشته سازمان عفو بين الملل گزارش سالانه خود را در رابطه با ميزان اجراى حكم إعدام در جهان منتشر كرد، كه در اين گزارش نشان از سهم ٥٥ درصدى ايران از اعدامهاى جهان ، بدون احتساب آمار چين دارد. پس از چين و ايران ، عربستان سعودى ،عراق ، پاكستان، مصر و أمريكا در رديفهاى بعدى قرار دارند.

به نقل از گزارش، جمهوري اسلامى ايران ، نامى است كه سهم ٥٥ درصدى از اعدامهاى جهان را به خود اختصاص داده و در مجموع “567” مورد إعدام در سال گذشته ميلادى در ايران اجرا شده اند، كه صدور بسيارى از احكام در ايران در رابطه با جرايم مرتبط با مواد مخدر يا اتهامات مبهم از جمله محاربه ميداند ، بيشتر إعدام شدگان زير شكنجه به جرايم نسبت داده شده اعتراف كرده اند و مواردى وجود دارد كه فرد به جرايمى كه أساساً پس از بازداشت او رخ داده اند اعتراف كرده است.

لازم به ذكر است ، در شرق كوردستان كه همواره بيش از ساير مناطق در ايران سركوب و فشار بر فعالين سياسي ، مدنى و مذهبى بيشتر و اعدامها با اتهامات واهى محاربه با خدا و رابطه با احزاب مخالف همواره قربانى گرفته و طبق همين آمارها شرق كوردستان بيشترين اعدامها را نسبت به ديگر مناطق ايران به خود اختصاص داده است كه در سال ٩٥ بيش از ١٢٣ نَفَر در شرق كوردستان إعدام شده اند

جمعيت حقوق بشر كوردستان