پیدا شدن جنازەی دختری ۲۰ سالە در دریاچەی زرێبار مریوان

پیدا شدن جنازەی دختری ۲۰ سالە در دریاچەی زرێبار مریوان

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، امروز یکشنبە ۲۰ فروردین، جنازەی دختری ۲۰سالە در زریبار مریوان پیدا شد.
صبح امروز شهروندان مریوان در دریاچه ی زریبار، جسم مشکوکی را دیدند و مسئولین آتش نشانی مریوان را در جریان موضوع قرار دادند. به همین علت ۲ تیم غواصی به محل ارسال شدند که توانستند جنازه ی دختری ۲۰ ساله را از آب بیرون بیاورند. جنازه جهت تحقیقات، به پزشکی قانونی شهرستان مریوان انتقال داده شده است.
شایان ذکر است که زن در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران و همچنین رسومات و عرفهای سیستماتیک دولتی در مناطق شرق کوردستان، هیچ جایگاهی نداشته و همه ی آزادیهایش ضبط شده و همین امر باعث خودکشیها، و همچنین شکنجه، کشتن و حتی خشونتهای سکسی میگردند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان