جنایات انسانی که هرروزه در «شمال کوردستان» اتفاق میفتد «نسل‌کشی» یک ملت است

جمعیت حقوق بشر کوردستان: قتل‌عام و هرج‌ومرج ایجادشده در «شمال کوردستان» نسل‌کشی مداوم ملتی است بنام «کورد» که توسط رژیمی توتالیتر و ضد بشری بنام «ترکیه» و در انظار جهانیان، ازجمله سازمان‌های حقوق بشری، سازمان ملل، اتحادیه حقوق بشری اروپا و… صورت می‌گیرد.

و این در حالی است، هیچ‌کدام از نهادهای مذکور که مدعی دمکراسی و دفاع از حقوق ملت‌ها هستند، اقدام مثبت و درخور شأن انسانیت و حقوق انسان‌های زجرکشیده «شمال کوردستان» نه‌تنها انجام نداده‌اند، بلکه تلاشی برای متوقف کردن جنایت‌های دولت ضد بشری «ترکیه» صورت نگرفته است.

دقیقاً بعد از پایان بخشیدن به مذاکرات صلح از جانب دولت ترکیه «آک پارتی» با «پ ک ک», موجی از خشونت و قتل‌عام شهروندان عادی، بخصوص کودکان «در شمال کوردستان» اعمال‌شده است، همین امر باعث ویرانی شهرهای شمال کوردستان، آوارگی هزاران نفر، زندانی کردن صدها نفر برخوردهای غیرانسانی با این زندانیان هیچ حدومرزی را نشناخته است.

دولت «آک پارتی اردوغان» جدا از این‌همه جنایت و توحش، تمامی نهادهای مدنی و اجتماعی را در «شمال کوردستان» پلمپ و حق فعالیت را سلب نموده است، در همین راستا و در ادامه سیاست‌های نژادپرستانه و ضد انسانی، شهرداران و نمایندگان منتخب مردم «کورد» در مجلس ترکیه را بازداشت و روانه زندان کرده است.

“فیگن یوکسداغ”, “صلاح الدین دمیرتاش”, “احمد تورک”, “گولتان کشاناک”, “لیلا زانا”,”لیلا دمیرل”,”صباحت تونجل”, “عثمان بایدمیر”, “ادریس بالوکان”و…از شخصیت‌های شناخته‌شده و نماینده قانونی مردم در “شمال کوردستان”هستند کە متأسفانه عده زیادی از آن‌ها هنوز در بازداشت بسر می‌برند.

هدف دولت «ترکیه» از این اقدامات منزوی کردن و انکار همه‌جانبه ملت «کورد» در این بخش کوردستان و همچنین در بخش‌های دیگر کوردستان است و این سیاست و دشمنی را از بدو تأسیس به انجام رسانده است.

قتل‌های طراحی‌شده و گورهای دسته‌جمعی، ناپدید شدن افراد و موارد متعدد دیگر ازجمله جنایات دولت ترکیه و رهبران نژادپرست آن است.

گزارش جدید «سازمان ملل متحد» در مورد نقص حقوق انسانی ملت “کورد», تنها فصل کوچکی از آزار و شکنجه‌ها و قتل‌عام این ملت است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان جدای از محکوم کردن جنایت‌های دولت «ترکیه», از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کلیه سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری, خواستار محکوم کردن و اعمال فشار بر دولت ترکیه جهت متوقف کردن این جنایات است… در سده بیست و یکم جایی برای نژادپرستی, دیکتاتوری، وجهانی تک‌بعدی وجود ندارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان