حركت اعتراضى دانشجويان مريوانى براى حمايت و حفظ درياچه زریبار

طبق گزارش دريافتى توسط جمعيت حقوق بشر كوردستان و به نقل از گزارشگر خبرنگارى فرات، ساختن پالايشگاه نفتى توسط حكومت جمهـورى اسلامى ايران در شهـرستان مريوان، دانشجويان دانشگاه پيام نور را به ايجاد حركات اعتراضى علیه اجراى اين پروژه برافراشت.

پروژه ساختن چنين پالايشگاهـى، عواقب بسيار نگران‌کننده و جبران‌ناپذیری را بر محیط‌زیست منطقه و به‌ویژه درياچه «زريبار» خواهـد داشت. از بين رفتن و خشك شدن اين درياچه، آلوده كردن تمام زمین‌های كشاورزى و سرسبز و طبيعى منطقه زریبار به مواد شيمايى و نفتى از پیامدهای ساختن اين پالايشگاه به شمار می‌رود.

شایان‌ذکر است، كه در ارتباط با اين مسئله دانشجويان دانشگاه پيام نور شهـرستان مريوان واقع در شرق كوردستان، با برافراشتن شعارنوشته‌ای با اين مضمون كه اگر امروز «زريبار» از تهـديد به نابودى نجات را ندهـيم، فردا بايد تاوان‌های بسيار بزرگ‌تری را بپردازيم، پس بسيار ضرورى است كه هـمه اقشار مردم با تمام وجود از اين منابع طبيعى بسيار ارزشمند دفاع كرده و با ايجاد حركات اعتراضى از نابودی آن جلوگيرى نماييم.

بسيار گفتنى است كه، درياچه زریبار دارای محیط‌زیست طبيعى و بكر است كه جايگاه زندگى بسيارى از انواع گياهـان، پرندگان و موجودات زنده‌ی ديگرمی باشد و هـمچنان به‌واسطه وجود اين درياچه و مناظر بسيار زيبا و طبيعى موجب ايجاد جاذبه گردشگرى به شهـرستان مريوان گرديده است.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان