خطر انفجار مین در (٧٠٦٢٥٠ )هکتار از “اراضی شرق کردستان”

طبق گزارشی کە بە دست جمعیت حقوق بشر کردستان رسیدە است و بنا به گفته‌ی مسئولین جمهوری اسلامی ایران, خطر انفجار مین در(۷۰۶۲۵۰) هکتار از اراضی شرق کردستان وجود دارد.

درسال۱۳۹۵، ۵۵ نفر در پهنه‌های آلوده به “مین”کشته و مجروح شده‌اند(١٨ کشته و ٣٧ مجروح).در ‌سال گذشته هم (٣٠ نفر مجروح و ١۵ نفر کشته) شدند. از این تعداد ١۴ نفر مین‌روب,٨ نفر نظامی و ٢٣ نفر غیرنظامی بودند.

لازم بە ذکر است کە آمار انسانی انفجار مین فقط در قصر شیرین,  ازسال۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵مجوعا”۳۴”کشته و”۲۴۱”مجروح بوده است.

نیروهای امنیتی ونظامی جمهوری اسلامی ایران در چند ماە گذشتە بە بهانەی حفظ امنیت ملی و جلوگیری از فعالیت احزاب سیاسی کرد در شرق کردستان, دراوایل تابستان ۱۳۹۵ در نوار مرزی شرق و جنوب کردستان اقدام بە مین‌گذاری کردە, که در همین رابطە جمعیت حقوق بشر کردستان عکس‌هایی را کە این نیروها در حال کاشتن این مین‌ها بودند, را انتشار داده است

منطقه‌ هاى مين گذارى شده فاقد هرگونه سیم خاردار وعلایم بازدارنده و هشداردهنده از قبیل تابلوی خطر مبنی بر منطقه آلوده به مى باشند.

قابل توجه مردم شرق کردستان!!!

بهار دوباره در راه است و دوباره دامنه‌های زاگرس را باران می‌زند. مین‌ها بیدار می‌شوند و در کمین کسانی هستند که برای چیدن علف‌های کوهی برای دام و داروهای گیاهی و قارچ و ریواس و پونه و….  به کوه و دشت می‌روند. و خطر كشته و مجروح شدن و آسيب ديدن مردم شرق كردستان نگران كننده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان