خواست تدریس بە زبان کوردی استاندار انتصابی ارومیە را بە پرخاشگری کشاند

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان استاندار انتصابی جمهوری اسلامی ایران برای ارومیە  در دیداری با فعالان مدني مهاباد هفته گذشته،گفت کە کولبران کە یک مشت قاجاقچی هستند  و در مقابل سخنان تعدادي از فعالان برافروخته شد و اتهاماتي به كوردها و اهل سنت وارد كرد.

سعادت استاندار انتصابی جمهوری اسلامی ایران برای ارومیە  روحانیت کورد را متهم کرد که قبل از انقلاب اولوالامرشان شاه بوده و به دستور او نماز جمعه اقامه کرده اند.

هنگامی که یکی از روحانیون مهابادی خطاب به استاندار انتصابی  از تبعیض های مذهبی انتقاد کرد، استاندار برافروخته شد و در برابر استدلال روحانی کورد که حرفهایش را با اصل ١٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  مستند کرده بود گفت این اصل را فاقد اهمیت است. او در ادامە گفت  فقه جعفری و شافعی فقط پنج درصد اختلاف دارند و این میزان اختلاف نیز باید از ولی فقیه تبعیت شود.

سعادت استاندار انتصابی  در ادامه  سخنانش  خطاب بە روحانی مذکور گفت این نحوه سخن گفتن را در راستای اهداف وهابیت و عربستان دانست و گفت در مهاباد سیصد نفر به صفوف داعش ملحق شده اند.

همچنین در مقابل خواست حاضرین جهت تدریس زبان کوردی و بکارگیری نخبگان کورد در مدیریت های بالا مطابق قول رییس جمهورایران  استاندار انتصابی شروع بە  پرخاشگری کرد کە  موجب تشنج در جلسه و اقدام برخی حاضران برای خروج از سالن شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان