بهمن جان چند كولبران كورد را گرفت

بهمن جان چند كولبران كورد را گرفت

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، شنبه ٩ بهمن سال ١٣٩٥ شمسي در منطقه بيوران از توابع شهر سردشت شرق كوردستان ، جمعى از كولبران كورد گرفتار ريزش بهمن شدند.
طبق گزارش رسيده ، جمعى از كولبران در نقاط مابین شرق و جنوب كوردستان به دليل بارش برف سنگين و بستن راههاى اصلي توسط نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران ١٦ نَفَر از كولبران گرفتار سقوط بهمن ميشوند كه ٤ نَفَر از انها جان خود را ازدست داده و ١٢ نَفَر هم به بيمارستان منتقل مي شوند.

بلافاصله عمليات نجات و إمداد اين كولبران توسط افرادى اشنا به منطقه و روستاهاى اطراف انجام گرفت اما با پايان عمليات نجات ٤ نَفَر جان خود را از دست دادند به اسامى :
١-شيرزاد عبدالهى ٢٧ ساله اهل سردشت
٢-علي محمدنژاد ١٨ساله اهل سردشت
٣-هيوا ابراهمى نيا ٢٢ساله اهل بانه
٤-محمد حمزه اى ٢١ساله اهل مهاباد
در طَي اين حادثه ١٢ نَفَر ديگر مجروح شدند با اسامى زير كه حال چند نَفَر از انها وخيم گزارش شده است :
١- جعفراحمديان ، سردشت
٢-غريب عليزاده ، سردشت
٣- اريا شيخ پور ١٧ ساله ، سردشت
٤-رزگار عليزاده ٢٣ساله ، بيوران سردشت
٥-قاسم محمودخدر٣١ساله ،سردشت
٦-هيدى زاهرى ٢٤ساله ، سردشت
هنوز اسامى ٦ نَفَر ديگر نامشخص است.

لازم به ذكر است ، طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان از ابتداى سال ١٣٩٥ تاكنون ١٦ نَفَر از كولبران و كاسبكاران به علل تعقيب و گريز نيروهاى سپاه پاسداران و نيروهاى انتظامى در رودخانه ها غرق يا از پرتگاهها سقوط كرده اند و جان خودرا ازدست داده اند و بيش از ٥٥ نَفَر هم مجروح و يا فلج شده اند و نمونه ى آخرهم در حادثه ى ريزش برف بيشترين قربانى را گرفت.

جمعيت حقوق بشر كوردستان