جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

معوق ماندن دە ماه حقوق پزشکان و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشان در شرق کوردستان

محوق ماندن دە ماه حقوق پزشکان و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشان در شرق کوردستان

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، پزشکان مشغول بکار در “کنگاور”در استان کرماشان شرق کوردستان اعلام نمودەاند در صورت ادامەی این اوضاع این پزشکان فقط در اورژانس بکار ادامە خواهند داد و از ویزیت در كلینیکهای بیمارستان و خارج از بیمارستان خودداری می کنند.
لازم بە ذکر است کە ارائه ى خدمات درمانى به مردم شرق كوردستان از استاندارد پايينى برخوردار است و اين خدمات بدليل فقر و ناتوانی مردم در جهت تامین هزینە درمان و عدم كنترل كيفى بجاى برنامه ريزى و بهتر شدن، سير نزولى خدمت‌رسانی را شاهد هستیم و اگر پزشكان از ويزيت در كلينيكهاى كنگاور خوددارى كنند اين مردم هستند كه دچارمشكلات بيشتر مى گردند و وضع سلامتى آنان بدتر مى شود و اقشار كم درآمد هستند كه در اين ميان راه ديگرى نمى شناسند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

Related posts

اقدام به خودکشی دو جوان پیرانشهری به مرگ یکی از آنها انجامید

وضعيت بد اقتصادى مردم شهر تكاب از توابع استان اورميه در شرق كوردستان

بانه: مرگ یک کارگر در حین کار