بیانیە عفو بین‌الملل در مورد وضعیت سلامت سعید شیرزاد در زندان

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کردستان رسیدە است سازمان عفو بین المللی در بیانیه‌ای با عنوان وضعیت غیرانسانی زندان باید تغییر یابد بە  سلامتی سعید شیرزاد زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر کورد پرداختە  و نوشتە    سعید شیرزاد روز ۲۵ دی ماه و پس از قول شفاهی مسئولین زندان رجایی شهر برای رسیدگی به شکایات او در مورد رفتار غیرانسانی  با زندانیان سیاسی اعتصاب غذای ۳۹ روزه خود را شکست. او اکنون به مراقبت‌های پزشکی ویژه‌ای نیاز دارد.

سازمان عفو بین الملل در ادامه بیانیه خود نوشتە است کە  گزارش‌ها از زندان رجایی شهر در عین حال نشان می‌دهد که زندانبان‌ها به طور مکرر و به‌خصوص هنگام انتقال زندانیان به بیمارستان و یا دادگاه آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده، به آنها توهین کرده و حتی آنان را آزار جنسی می‌دهند. همچنین در ادامە امدە است کە تنها دلیل بازداشت و صدور حکم زندان پنج ساله برای آقای شیرزاد فعالیت های مسالمت‌آمیز او در دفاع از حقوق بشر بوده است.

سعید شیرزاد که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور بە  پنج سال زندان محکوم شده است روز ۱۷ آذر در اعتراض به آنچه که در نامه‌اش به مقامات قضایی «مرگ آهسته زندانیان در زندان رجایی شهر» توصیف کرده بود، لب‌هایش را دوخت و اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. او در نامەایی کە نوشتە بود بە محروم کردن زندانیان از خدمات پزشکی، کتک زدن زندانیان، رفتار توهین‌آمیز مسئولین زندان با زندانیان و خانواده‌های آنها در ساعات ملاقات و وضع بد هوای داخل زندان به دلیل پوشاندن پنجره‌های بند زندانیان سیاسی با ورقه‌های فلزی اشارە کردە و  دلیل اعتصاب غذای خود اعلام کرد.

سعید شیرزاد روز ۲۵ دی پس از آنکه دادیار زندان قول داد به شکایات او رسیدگی کند اعتصاب غذا را شکست. او دور روز قبل‌تر، پس از کاهش خطرناک فشار خون و بیهوش شدن به بیمارستان انتقال داده شده بود.

در پایان سازمان عفو بین الملل در این فراحوان از مقامات قضایی ایران می خواهد برای محافظت از زندانیان زندان رجایی شهر در برابر شکنجه و هر نوع بدرفتاری اقدامات لازم را انجام داده و تضمین کنند که با تمامی زندانیان سیاسی براساس قوانین و موازین بین‌المللی رفتار شود و به ناظران داخلی و بین‌المللی اجازه دهند تا از زندان رجایی شهر بازدید کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان