اعتصاب غذای کمال حسن رمضان و بی خبری از وی 

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است از وضعیت سلامتی کمال حسن رمضان در بازداشتگاه سپاه پاسدران جمهوری اسلامی ایران در ارومیه اطلاعی در دست نیست.

در گزارش امدە است کە روز دوشنبه ۶ دی‌ماه سال جاری، کمال حسن رمضان، زندانی سیاسی، از زندان ارومیه به یکی از بازداشتگاه‌های سپاە پاسداران جمهوری اسلامی در شهر ارومیه منتقل  شدە است و تاکنون از وی خبری در دست نیست و مورد بازجویی قرار گرفته است و بر طبق آخرین گفته‌ی وی قبل از انتقال گفتە بود کە شروع  بە اعتصاب غذا اعتراض می کند .

کمال حسن رمضان تاکنون چندین‌بار از زندان مرکزی ارومیه به بازداشتگاه سپاه پاسدران جمهوری اسلامی ایران  منتقل شدە است. در روز یک شنبه ۲۰ آذرماه  کمال حسن رمضان  از بند ١٢ زندان ارومیە  بە بازداشتگاەای سپاە پاسدران جمهوری اسلامی ایران در ارومیە منتقل شدە بود کە وی در اعتراض بە غیرقانونی بودن تلاشهای سپاە پاسدران جمهوری اسلامی ایران در ارومیە و بازجوییهای مکرر انها برای پروندە سازیهای مجدد دست بە اعتصاب غذا زد  کە در روز ۲۸ آذرماه وی را بە زندان اورمیە انتقال دادند و او  اعتصاب خود را شکست.

کمال حسن رمضان، ۳۱ ساله و شهروند کرد اهل شهر سریکانی در روژآوای کوردستان  در تیرماه سال ۹۳ به همراه علی یگانه و عبدالله امویی میلان، هر دو اهل شهرستان ماکو، در نزدیکی شهر ارومیه توسط نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی سپاه منتقل شدند. این زندانی سیاسی در دادگاه بدوی به ده سال حبس محکوم گشت.  و اخیرا شعبه‌ ۲ دادگاه انقلاب ارومیه، حکم کمال حسن رمضان را به هفت سال و شش ماه و یک روز کاهش داده است.

کمال حسن رمضان به همراه دو  نفر دیگر بە  نام‌های علی یگانه و عبدالله آمویی میلان قره قوران در تاریخ ۲۵ مردادماه سال جاری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری باحزب حیات  آزاد کوردستان ( پژاک ) به ترتیب به ۱۰ سال، ۵ سال و یک روز، و دوسال و یک روز حبس محکوم شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان