شهروند اهل سنە از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد

طبق گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است:روز جمعه ١٠ دی‌ماه سال جاری ساعت ۲۳ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر سنە بە منزل مسکونی صباح باسامی یورش بردە و وی را دستگیر کردند.

با توجه به گزارش و اسناد به گزارش رسیده به خبرگزاری فرات، روز جمعه دهم دی‌ماه ساعت ۲۳ با یورش به منزل مسکونی صباح باسامی توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌های جمهوری اسلامی ایران در شهر سنە، این شهروند کورد دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شد. همچنین منزل وی را تفتیش و من‌جمله کتاب و لپ‌تاپ وی را با خود برده‌اند.

در گزارش آمدە است کە نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در سنە در هنگام بازداشت وی حکم دستگیری وی را به او نشان نداده‌اند و بدون اینکه بخواهند در مورد دستگیری وی توضیحاتی به حاضرین در محل بدهند وی را بازور با خود برده‌اند.

یکی از آشنایان نامبرده گفت که خانواده وی بلافاصله به ادارات مربوط رژیم جمهوری اسلامی در شهر سنە مراجعه کردند اما تاکنون دلیل بازداشت و اتهامات احتمالی به وی مشخص نشده است.

لازم به ذکر است نامبرده چندماهه گذشته با وثیقه‌ی ٧٠ میلیونی آزادشده است و چند باری به دادگاه جمهوری اسلامی ایران در شهر سنە احضار شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان