خودكشي يك زن جوان اهل ديولان

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان امروز يكشنبه 5 دى ماه 1395 شمسي يك زن جوان 18  ساله اهل روستاى  “سه راوو سوره ” از توابع ” ديولان” اقدام به خودكشى كرده و جان خود را ازدست داده است.

به نقل از گزارش رسيده علت اصلى خودكشي نامبرده مشكلات خانوادگى و فشار ووضعيت تحميل شده بوده است. لازم به ذكر است همه ى ناهنجاريهاى جامعه همانند تبعيض ، فقر، جاسوسي كردن ، مردسالارى و نبود يكسانى در خانواده ،مواد مخدر، بيكارى و تبليغ و جايگزينى فرهنگ بيگانه و بي احترامى وكوچك شمردن فرهنگ محلي و افزايش اعدامها در ملأ عام و مهاجرت روستاييان به شهرها طبق برنامه ى از پيش تعيين شده و ده ها ناهنجاريهاى ديگرى كه توسط جمهورى اسلامى ايران به صورت سيستماتيك تزريق جامعه شرق كوردستان كرده است

همە اموارد باعث شده كه همه ى اقشار جامعه از هم گسيخته و خانواده به يك ميدان جنگ ونزاع و اختلاف تبديل شود كه در اين ميان قشر مظلوم و بي اختيار خانواده مثل زن و بچه بيشترين خسارت را مي بينند و توان ومقاومت اين همه ناعدالتى را نداشته وبه همين علت خودكشى در شرق كوردستان براى گذر از اين وضعيت تحميل شده به يك روش ويك فرهنگ بدل گشته است بدون اينكه توسط  مسئولين تحميلى جمهورى اسلامى ايران خبرى يا راه چاره و بحث علمى در اين باره گفته شده باشند.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان