توهین و ناسزا به دو فعال سیاسی کورد در زندان کرمان

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان عصر روز هشتم  آذرماه نیروهای امنیتی زندان مرکزی کرمان به سلول مشترک افسانه بایزیدی و هاجر پیری از فعالین سیاسی کورد حمله ور می شوند و تعدادی از وسایل شخصی آنها را با خود می برند.

در گزارش امدە است  که نیروهای امنیتی با توهین و ناسزا گفتن به این فعالین کورد  سلولهای آنها را تفتیش و بازرسی میکنند و تعدادی کتب و جزوه منجمله دفتر خاطرات افسانه بایزیدی را ضبط می کنند. کە با اعتراض این زندانیان روبرو میشوند و هاجر پیری فریاد میزند مرگ بر دیکتاتور و بە همین دلیل وی  به سلول انفرادی منتقل میکنند و تا پخش این خبر   از وی خبری در دست نیست.

افسانه بایزیدی در اواخر شهریور ماه امسال به چهار سال حبس محکوم شده بود و در زندان طی نامه ای که نسخه ای از آن به جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیده بود بازنشر داده شد که در آن از رنج ها و مشقت های وی در زندان نگاشته بود.

هاجر پیری دیگر فعال سیاسی کورد ٣٣ ساله و از  آبانماه ١٣٨٦ در زندان مرکزی کرمان نگهداری میشود و تاکنوان  بە وی اجازە حتی یک روز مرخصی نیز  دادە نشدە است . او در همان سال  از سوی دستگاه قضایی  جمهوری اسلامی ایران به تحمل ١٧ سال حبس محکوم شده است.

اتهامات این دو فعال سیاسی کورد هواداری و عضویت در احزاب اپوزسیون جمهوری اسلامی عنوان شده است. شایان ذکر است نامبردگان در بند جرائم عادی بهمراه زندانیان مواد مخدر و خطرناک نگهداری می شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان