خطر دیپورت فعال سیاسی کورد، فنلاند می خواهد فعال سیاسی کورد را به ایران تحویل دهد

خطر دیپورت فعال سیاسی کورد، فنلاند می خواهد فعال سیاسی کورد را به ایران تحویل دهد

‎طبق گزارشى كه به دست جمعيت حقوق بشر کوردستان رسيده است،  پلیس فینلاند پناهجوی کورد موسی محمدی را که از این کشور تقاضای پناهندگی سیاسی کرده است بازداشت  و قصد دارد او را از کشور فینلاند اخراج نماید.

موسی محمدی کە از فعال سياسي كورد اهل شرق كوردستان میباشد،  در سال ٢٠٠٩ بعد از تحمل چند ماە زندان در زندانهای جمهوری اسلامی کە بە اتهام فعالیتهای سیاسی بازداشت  شدە بودبود،  موفق شد ایران را ترک و از کشور فینلاند تقاضای اقامت و پناهندگی سیاسی  کند. اما در طی این مدت ادارە مهاجرت فینلاند اجازە اقامت بە وی نداد و چند هفتە گذشتە دستور اخراج وی را صادر کردە است.

لذا پلیس فینلاند امروز ٢٩ نوامبر او را دستگیر و قصد دارد او را بە ایران بازگرداند.

لازم بە یادوریست کە موسی محمدی طول اقامت خود در کشور فینلاند دریکی از کمیتەهای یک حزب سیاسی کوردستان فعالیت داشتە است.

به گزارش خبرگزاری رویتر بە نقل از پایوی نرگ، مدیر امور مهاجرت فنلاند در پی سخت تر کردن  مقررات پذیرش پناهندگی می باشد و یکی از کشورهای سختگیر اروپایی در این زمینه است.   کشور فنلاند قصد دارد به‌زودی تا ۲۰ هزار پناهجو را از این کشور اخراج کند.

اخراج پناهجویان بخصوص پناهجویان سیاسی  بر خلاف قوانین پناهندگی سازمان ملل متحد،  اتحادیه اروپا و قوانین داخلی  کشورهای اروپایی می باشد و در تعارض کامل  با کنوانسيون 1951 ژنو در مورد وضعيت پناهندگان قرار می‌گیرد. 

جمعیت حقوق بشر کوردستان