غرب کوردستان با وجود حملات همه جانبه هنوز هم مکان صلح و آشتی است

غرب کوردستان با وجود حملات همه جانبه هنوز هم مکان صلح و آشتی است.
بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان طی چند روز گذشته  هزاران نفر از شهروندان شهر حلب به سوی شیخ مقسود و اشرفیه روی آورده اند.
این محله ها توسط نیروهای مدافعان خلق و زنان ( YPG),(YPJ) کنترل می شوند .
با وجود وضعیت نابسامان و جنگ از سال 2011 تا کنون،  شهرحلب  که یکی پر ازدحام ترین شهرها و دارایی بافت جمعیتی متفاوت ملیملی،  زبانی،  آیینی و..  می باشد، به  میدان جنگ و مقابله نیروهای مختلف جنگ از جمله داعش ،النصره،نیروهای اسد و…. درآمده است.
شایان ذکر است نیروهای مدافع خلق ( YPG) و نیروهای مدافع زنان(YPJ) توانسته اند به خوبی این مناطقی که ساکنین آن کورد هستند را کنترل نمایند و منطقه ی امنی برای شهروندان بسازند. به شکلی که مردم آواره دیگر بخش های این شهر به منطقه تحت کنترل کورد ها پناه برده و آنجا ساکن می شوندشوند.  نیروهای کورد و ساکنین کورد این مناطق نیز به آنها پناه داده و از آنان در برابر حمله گروههای تروریستی حاضر در شهر و منطقه حفاظت می کنند.
جمعیت حقوق بشرکوردستان