آتش سوزی های عمدی در کوههای شاهو

بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان امروز  یکم آذر ماه حوالی ساعات اولیە  بعدظهر به طور همزمان جنگلها و مراتع شبانکاره ،قوری قلعه ،قلعه گاه ،قشلاق و منصور آقایی اتش گرفت.

بنا به گفته یک منبع آگاه  دستهای پشت پرده سپاه پاسداران  را میتوان در این اتش سوزیها دنبال کرد، سپاە پاسداران جمهوری اسلامی ایران در چند ماە گذشتە بیشتر از گذشتە سعی بر کنترل کامل مناطق کوهستانی  را دارد و قصد دارد تسلط  کامل بر بلندایهای کوهها و قله های کوه شاهو  را در دست داشتە باشد.

جمهوری اسلامی ایران با تخریب جنگلها و مراتع کوههای شاهو   اهداف ویزەایی خود را دنبال میکند.  ابتدا با خشک کردن این مراتع و جنگلها  دید کافی بە تمام مناطق شاهو را برای پایگاهای نظامی خود بوجود میاورد  و در نهایت سیاست تخریب محیط زیستی کە از سیاستهای دراز مدت جمهوری اسلامی ایران برای از کوج دادن  ملت کورد است نیز   بیشتر از پیش بە مرحلە اجرا گذاشتە میشود.

لازم بە یادوریست کە در طێ سلهای گذشتە سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران  در قله ی ساناو در کوههای شاهو و دشت یونسی در قوری قلعه پایگاه های خود را بیشتر از گذشتە  مستقر نموده است .

جمعیت حقوق بشر کوردستان