دیگر راهی برای یافتن نان ندارم/ اذیت و آزار و ضبط اموال دست‌فروشان به بهانه سد معبر در سنه

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان: یکی از مأموران نیروی انتظامی به نام «سرهنگ دیانی» اهل شهر قم با آزار و اذیت کاسب‌کاران و دست‌فروشان میدان اقبال و دورمیان شهر سنه، شروع به جمع‌آوری لوازم دست‌فروشان نموده است.

وی با تهدید و فحش و ناسزا ، بساط چای‌فروشان را برچیده و دست‌فروشان را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد.
در تماسی که یکی از دست‌فروشان شهر سنه با جمعیت حقوق بشر کوردستان داشتند، اظهار کردند که زندگی در شهر سنه با این وضعیت نابسامان اقتصادی و بی‌کار مضاعف، غیرممکن است. حتی قادر به تأمین امرارمعاش خود و خانوار تحت تکفلم نیستم.
از غروب تا نیمه‌های شب مشغول چای فروشی هستم برای تأمین لقمه نانی، ولی بازهم مانع این تلاش می‌شوند و لوازم کار و امرارمعاش بچه‌هایم از سوی آقای دیانی ضبط‌شده و به‌هیچ‌وجه وسایل من و دیگر دست‌فروشان سطح شهر را پس نمی‌دهند. دیگر راهی برای پپداکردن نان شب را ندارم.

«دیانی» با اذیت و آزار مردم لوازم کار این کارگران را به‌اجبار می‌گیرد. این در حالی است که دست‌فروشان در مراجع قضایی از وی شکایت کرده‌اند ولی به شکایت آن‌ها ترتیبی داده نمی‌شود.

دست‌فروشی یکی از شغل‌های نوظهور است که در سال‌های اخیر در شهرهای شرق کوردستان رشد کرده و به‌عنوان شغل هرچند کاذب – معیشت بسیاری از خانواده‌ها را تأمین می‌کند.

شایان‌ذکر است شرق کوردستان به‌واسطه نبود اشتغال پایدار، نبود زیرساخت‌های اقتصادی، کارخانه، بحران بیکاری، جمعیتی بزرگ و قابل‌تأمل از جوانان کورد به دست‌فروشی جهت تأمین مخارج زندگی خودروی آورده‌اند.

این در حالی است که نمود تراکم جمعیت دست‌فروشان در شهر سنه به‌عنوان مرکز استان سنه که جمعیت جوانان بیکار آن سر به فلک کشیده و بسیار مشهود است و اذیت و آزار شهروندان دست فروش از سوی مراکز وابسته به حکومت به هر بهانه‌ای، تداوم دارد و عرصه را از هر نظر بر شهروندان کورد تنگ نموده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان