جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

استان کرمانشان رده اول بیکاری در جغرافیای سیاسی ایران

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان ، مرکز امار ایران جدیدترین آمار خود را در ارتباط با اشتغال وبیکاری سطح استانهای واقع در جغرافیای سیاسی بدین گونە اعلام کرد بیکاری ٥۷ میلیون تن از جمعیت ۷۹ میلیونی ایران، به نحوی کە در ازای هر فرد شاغل در ایران بیش از ۲.۵ نفرفاقد شغل هستند .

براساس اعلام همین مرکز استان کرمانشان در پایان سال ۹۴ با عدد ۱۷.۶ درصد بیکارترین استان جغرافیای سیاسی ایران لقب گرفت همچنین در پایان بهار سال ۹۵ نیز با نرخ بیکاری ۱۹.۲ درصدی در صدر قرار گرفت .

مقایسه میانگین سالانه آمار بیکاری در کرماشان از سال ۹۲ تا ۹۴ نیز روند صعودی را نشان دادە است  به طوری که بیکاری کرمانشان در این سال‌ها به ترتیب ۱۴.۶، ۱۵.۷ و ۱۷.۶ درصد گزارش شده است.

احمد صفری نمایندە انتخابی از جانب حکومت اسلامی ایران برای استان کرماشان گفت : ترافیک شهر کرماشان نسبت به سال‌های قبل کاهش نداشته و گاهی با ترافیک تهران برابری می‌کند این در حای است کە فاقد یک کیلومتر آزادراه می باشد، در تمامی استان‌ها سرانه فضای ورزشی مرکز استان از سایر شهرستان‌ها بیشتر است اما در کرمانشاه ۳ صدم کمتر است. او همچنین از خام فروشی معادن سنگ توسط مدیران دولتی در این استان  نیز سخن گفت.

کارشناسان تخریب زیرساختهای استان به‌واسطه عدم سرمایه‌گذاری، تبعیض های سیستماتیک حکومتی ،عدم توجە به شهرهای شرق کوردستان، تاخیر در بهره‌برداری از طرحهای بزرگی همچون راه‌آهن کرماشان ،عدم به کارگیری نیروهای بومی و حضور پرتعدادنیروها و مدیران غیربومی را ازجمله دلایل نرخ بالای بیکاری در این استان میداند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

بازداشت مدیرمسئول سازمان حقوق بشر «ئیهاده» در شمال کوردستان

بازداشت یک تن طی برگزاری مراسم نوروز در شهر سنه

بازداشت سه شهروند دیگر توسط نیروهای امنیتی ایران