کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل: بازداشت روسای شهرداری نشانە آشکار اعمال ضد کورد است

سازمان ملل با انتشار بیانیه ای در خصوص بازداشت روسای شهرداری کلان‌شهر آمد«دیار بکر» اعتراض کرد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۲۸ اکتبر، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به بازداشت روسای مشترک شهرداری کلان‌شهر دیار بکر در روز ۲۵ اکتبر ابراز نگرانی کرد.

راوینا شمداسانی سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ادامه این بیانیه افزوده «خانم کشاناک و آقای آنلی از آخرین موارد بازداشت منتخبان دمکراتیکی هستند که در شرق و جنوب شرق ترکیه بازداشت‌شده‌اند. بر اساس گزارش‌های رسیده به دفتر عمومی ده‌ها تن دیگر بازداشت و از کار برکنار شده‌اند.»

کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل ضمن اشاره به محدودیت دسترسی اعضای این سازمان به مناطق مورد مناقشه در ترکیه نسبت به نقض حقوق دیگر گروه‌ها ازجمله کارمندان دولت با سو استفاده از وضعیت اضطراری در این کشور ابراز نگرانی کرده است.

دولت ترکیە با توسل بە قانون فوق‌العاده بەشیوە گسترده‌ای دست بە سرکوب فعالان سیاسی و مدنی در شمال کوردستان زدە است.

لازم بە ذکر است کە بعد از اینکە حكومت ترکیە پروسه صلح را بە هم زد بسیاری از خبرگزاری‌ها را پلمپ کردە و روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی مدنی شمال کوردستان را دستگیر و روانە زندان‌ها نمودە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان