جمعیت حقوق بشر کوردستان
آزادی از زندانسلایدرقید وصیقه

نقده؛ ایوب رسول زاده با قرار وثیقه از زندان آزاد گردید

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش ها، ایوب رسول زاده شهروند اهل پیرانشار در روز یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ خورشیدی، با قرار وثیقه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان رژیم ایران در نقده آزاد گردید.

این شهروند فعال محیط زیستی در اردیبهشت ماه سال جاری بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال بە بازداشتگاه امنیتی اطلاعات در ورمێ مورد بازجویی قرار گرفتە و روانە زندان حکومت ایران در نقدە شد.

گفتنی است کە از اتهامات ایوب رسول زاده اطلاع دقیقی در دسترس نمی باشد.

ب.ش

Related posts

ادامه بازداشت خودسرانه شهروندان در ارتباط با مراسمات نوروز

Rahim Kholafai

قروه؛ پیکر روح الله عابدینی بدون حضور مردم تشییع شد

Bilal Enferadi

زخمی شدن یک شهروند حین کولبری در منطقە هنگەژاڵ بانە