جمعیت حقوق بشر کوردستان
سلایدرفعال محیط زیست

خرم آباد؛ رهاسازی نخاله ساختمانی در طبیعت زاگروس

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ خورشیدی ، در حاشیه جاده مواصلاتی بخش بسطام به خرم آباد لرستان افرادی ناشناس با ریختن نخاله ساختمانی آسیب جدی به طبیعت وارد آورده اند.

لازم به ذکر است که، این گونه رفتار ها با محیط زیست باعث‌ نابودی اکوسیستم نه فقط برای طبیعت و‌محیط زیست بلکه تاثیر مستقیم بر زندگی انسانی و‌ جانوری منطقه خواهد داشت و‌خسارات جبران ناپذیری بر جای خواهد گذاشت.

باید اشاره کرد، رژیم ایران از هرگونه فرصتی برای نابودی و به تاراج بردن محیط زیست- جانوری زاگروس چشم پوشی نمیکند جه بسا بارها شاهد نابودی مراتع و محیط زیست نه تنها درپی عدم مدیریت بحران در برابر حوادث‌ طبیعی مانند سیلاب ها و بارندگی های عظیم بوده ایم که باعث‌ رانش زمین و‌نابودی درختان شده بلکه شاهد تحریق های عمدی در کوشه و‌ کنار زاگروس توسط رژیم نیز بوده ایم، و باید بدانیم که هیچ جای خطایی از حانب خودمان زاگروس نشینان در حق این محیط زیست که جز امانتی برای آیندگان در دستمان نیست، نداریم.

میلاد مهرابی

Related posts

ربودن یک شهروند در کامیران

Rahim Kholafai

صدور حکم دە سال و یک روز حبس تعزیری برای یک شهروند

بۆکان ؛ خودکشی یک زن

Bilal Enferadi