جمعیت حقوق بشر کوردستان
زخمیسلایدرکولبر زخمی شدەکولبران

مجروحیت شدید دو کودک۱۶ ساله حین ‌کۆڵبەری

ک.م.م.ک:

طبق گزارشات رسیده به مرکز خبری kmmk، یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ خورشیدی دو کودک با هویت های پارسا حسینی ۱۶ ساله اهل روستای بلبزان و سهند فامیلی نا مشخص ۱۶ ساله اهل روستای دره بیان هردو از توابع پاوه حین کۆڵبەری در نوار مرزی نوسود در پی تیراندازی مرزبانان رژیم ایران مستقر در این گذرگاه مرزی به گروهی از شهروندان بشدت مجروح شده اند.

در ادامه این گزارش، کودک کۆڵبەر پارسا حسینی از ناحیه ران و فاصله نزدیک مورد هدفت گلوله جنگی سلاح کلاشینکف قرار گرفته و کودک کۆڵبەر سهند نیز از فاصله نزدیک و ناحیه پشت و لگن با سلاح شکاری مورد هدف مستقیم قرار گرفته است، این کودکان جهت مداوا به مراکز درمانی شهرستان پاوه منتقل شده اند.

به نقل از یک منبع مطلع مجروحیت این شهروندان جدی و حال جسمانی شان وخیم گزارش شده است.

باید اشاره کرد که،حکومت استبدادی و اشغالگر ایران تمامی منابع و معادن و اولویتهای اقتصادی کوردستان را بەتاراج میبرد و در حالی کە خود یکی از بزرگترین ترانزیتهای قاچاق بین المللی شناختە شدە بخاطر باری چند کیلویی جان و زندگی و سلامتی ضعیفترین قشر ملت در حاشیه رانده شده کوردستان را بە خطر می اندازد به نحوی که کودکان نیز وارد پدیده شغل کاذب کۆڵبەرئ شده اند.

میلاد مهرابی

Related posts

احضار پدر و برادر کومار درافتاده به اداره تروریستی اطلاعات سپاه پیرانشار

Bilal Enferadi

ضرب و شتم یک شهروند توسط حرس الحدود عراق

شنو: کشته شدن یک کولبر بعد از زخمی شدن در زیر شکنجه