بانە؛ زخمی شدن یک شهروند حین کۆڵبەری

.م.م.ک:

بر اساس گزارش های رسیده به مرکز خبری KMMK، پنج شنبە ۳۰ فروردین ماە ۱٤۰۳ خورشیدی، کیوان دارابی شهروند ۲۰ سالە اهل سرپل ذهاب در نتیجه تیر اندازی مستقیم نیروهای مرزبانی رژیم ایران در مرز هەنگەژاڵ بانە مجروح شدە است.

این شهروند کە از ناحیە پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته، جهت مداوای پزشکی بە یکی از مراکز درمانی شهرستان سقز منتقل گردیدە است.

ب.ش

دیدگاهتان را بنویسید