اعدام شهروند کورد در زندان میاندوآب

بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان: صبح روز سه‌شنبه ۲۷ مهرماه زندانی کورد فردین سلیمان پناه فرزند عزیز اهل شهرستان سقز در شرق کوردستان در زندان مرکزی میاندوآب به اتهام مواد مخدر به دار آویخته شد.

نامبرده در ۱۵ اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ در شهر میاندوآب به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر دستگیر می‌شود و در دادگاه انقلاب شهر میاندوآب شعبه یکم به اعدام محکوم می‌شود.

نامبرده در ۱۲ مردادماه سال جاری از سوی دادگاه تجدیدنظر جمهوری اسلامی حکم ایشان قطعی و صادر می‌شود.

شایان‌ذکر است جمهوری اسلامی در روند سیاست‌های سرکوبگرانه علیه کوردها و تعدد اعدامیان کورد در شرق کوردستان به بهانه‌های واهی دست به اعدام مخالفان و منتقدان خویش میزند.

این در حالی است که ایادی جمهوری اسلامی خود منبع اصلی پخش و توزیع مواد مخدر در شرق کوردستان از سوی مافیای حکومتی و سوداگران مرگ خویش دست به این اقدام غیرانسانی میزند که در این خصوص مستندات مکفی نیز وجود دارد که جامعه کوردی نیز از خود با آگاهی به این موضوع که عامدانه و آگاهانه از سوی مافیای اقتدار سپاه پاسداران و اطلاعات جمهوری اسلامی اقدام به پخش و توزیع مواد مخدر می‌نمایند.

باید گفت که در این راستا روستای شایانی از توابع کامیاران و حتی دیگر شهرهای شرق کوردستان به خیابان‌ها ریخته و دست به اعتراض و تجمع در این خصوص زدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان