جمعیت حقوق بشر کوردستان
زخمیسلایدرکولبر زخمی شدە

بانه؛ مجروح شدن دو شهروند حین کۆڵبەری

ک.م.م.ک:

طبق گزارشات رسیده به مرکز خبریkmmk دوشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۲ خورشیدی دو شهروند توسط مرزبانان رژیم ایران در محور مرزی هەنگەژال از توابع بانه هدف مستقیم قرار گرفته اند و بشدت مجروح شده اند.

لازم به ذکر است که، تا این لحظه هویت یکی از شهروندان بنام فخرالدین یوسفی احراز شده است.

باید اشاره کرد که، حکومت استبدادی و اشغالگر ایران تمامی منابع و معادن و اولویتهای اقتصادی کوردستان را بەتاراج میبرد و در حالی کە خود یکی از بزرگترین ترانزیتهای قاچاق بین المللی شناختە شدە بخاطر باری چند کیلویی جان و زندگی و سلامتی ضعیفترین قشر جامعە کوردستان را بە خطر می اندازد.

م.م

Related posts

اعدام سه شهروند در زندان حکومت ایران در کرج

Bilal Enferadi

زخمی شدن سه کۆلبەر بر اثر شلیک مستقیم گلوله

Bilal Enferadi

یک زن در بوکان به زندگی خود پایان داد