مریوان؛ تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه پاسداران به سوی اهالی روستای هەنجیران

ک.م.م.ک:

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ خورشیدی، در اثر حمله و تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران رژیم ایران به روستای هەنجیران “انجیران” از توابع مریوان، دو تن از اهالی روستا به اسامی عزیز بارخدا و مهدی بارخدا مجروح و به مراکز درمانی مریوان منتقل شدند.

باید خاطر نشان کرد که، نیروهای رژیم ایران دراقدامی وقیحانە و فقط به ظن وجود بار قاچاق، در منطقه مسکونی اقدام به تیراندازی سمت اهالی روستا و منازل کرده اند که موجب جراحت شدید این  پدر و فرزند شده است.

ب.ش

دیدگاهتان را بنویسید