بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی حکومت در سنە

ک.م.م.ک:

پنج شنبه ۲٦ بهمن ماه سال ۱٤۰۲ خورشیدی، یک شهروند با هویت آکو محمدنیا ۳٥ ساله اهل سنه (سنندج) توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

لازم به ذکر است، نیروهای امنیتی حکومت بدون ارائه حکم قضایی این شهروند را در یکی از ایست بازرسی‌های فیض آباد سنە بازداشت کردند.

تا لحظە تنظیم این گزارش، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحە علیە این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید