ئیلام؛ ساسان چمن آرا به دادگاه احضار شد

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش ها، یکشنبه ۲۹ بهمن ماه سال ۱٤۰۲ خورشیدی، یک شهروند با هویت ساسان چمن آرا ۳۳ ساله اهل ئیلام جهت آخرین دفاع خود مبنی بر اتهام ” تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام” به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب حکومت ایران در ئیلام احضار شد.

لازم به ذکر است، نامبرده چهارشنبه ۲۷ دی‌ ماه ۱۴۰۲ توسط نیروی امنیتی حکومت در سنه بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ئیلام منتقل شد و ٤ بهمن ۱٤۰۲ با قید ضمانت و به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

لازم به یادآوری است، نامبرده پیشتر در تاریخ ۱٤ مهر ماه ۱٤۰۱ در جریان تجمعات اعتراضی ژن، ژیان، ئازادی در تهران توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت، و بعد از ١٠٩ روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه ٥٠٠ میلیون تومانی به شیوه موقت تا اتمام رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه تجدیدنظر از زندان تهران آزاد شده بود.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید