تفهیم اتهام په‌خشان عزیزی در دادسرای امنیت زندان اوین

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش ها، یک شهروند با هویت په‌خشان عزیزی فعال اجتماعی و زندانی سیاسی سابق اهل شهرستان مهاباد توسط شعبه ٥ بازپرسی دادسرای امنیت زندان اوین مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و به عضویت در جمعیت‌های معارض کشور متهم شد.

لازم به ذکر است، پرونده این شهروند پس از تفهیم اتهام با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شده است.

لازم به یادآوری است، نامبرده ۱۳ مرداد ماه ۱٤۰۲ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از ٤ ماه بازجویی از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد.

شایان ذکر است، په‌خشان عزیزی از تمامی حقوق اولیە یك زندانی اعم از ملاقات با خانوادە و حق داشتن وكیل اختیاری محروم بوده است.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید