جمعیت حقوق بشر کوردستان
آزادی از زندانسلایدرقید وصیقه

آزادی دلشاد محمدی با قرار وثیقه

ک.م.م.ک:

‌براساس گزارش‌ها، پنج شنبه ۱۲ بهمن ماه ١۴٠٢ خورشیدی، یک شهروند با هویت دلشاد محمدی اهل شهرستان سردشت با تودیع قرار وثیقه ٥۰۰ ملیون تومانی به شیوه موقت از یکی از بازداشتگاەهای امنیتی حکومت ایران در اورمیه آزاد شد.

لازم به ذکر است، نامبرده دوشنبه ۱٨ دی ماه ۱٤۰۲ بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای بازجویی به یکی از بازداشتگاه امنیتی حکومت در شهر اورمیه منتقل شده بود.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه نامبرده اطلاع دقیقی به دست نیامده است.

ر.خ

Related posts

ربودەشدن یک جوان ۲۰ سالە توسط نیروهای امنیتی ایران در بوکان

جان باختن یک شهروند در مهاباد در چهلمین روز جان باختن ژینا امینی

بیخبری از سرنوشت یک شهروند بازداشتی در مهاباد