جمعیت حقوق بشر کوردستان
اعدامسلایدر

کرج؛ قتل حکومتی یک شهروند در ندامتگاه

ک.م.م.ک:

سه شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ یک شهروند با هویت محمد حسین اسماعیلی اهل دلفان(نورآباد) متاهل پدر دو فرزند توسط رژیم ایران از طریق طناب دار به قتل رسید.

لازم به ذکر است، این شهروند پیشتر بر اساس هرآنچه اتهامات مربوط به مواد مخدر مینامند توسط بیدادگاه رژیم ایران به قتل حکومتی تحت عنوان اعدام محکوم شده بود،این حکم در ندامتگاه کرج به اجرا درآمد.

شایان به ذکر است، اعدام شهروندان در شرق کوردستان توسط رژیم ایران، تلافی جویانه و چهره ای ژینوساید گونه به خود گرفته.

م.م

Related posts

مریوان؛ بازداشت دو شهروند توسط نیروهای امنیتی ایران

شاباد ؛ سرنوشت نامعلوم ۳ شهروند پس از بازداشت

Bilal Enferadi

یک کولبر در مرز نوسود در پی انفجار مین به شدت زخمی شد