دستگیری ۵۰ فعال سیاسی کورد / تداوم یورش دولت ترکیه به شمال کوردستان

بنا به خبرهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، پلیس ترکیه در تازه‌ترین حمله خود علیه ملت کوردستان اقدام به دستگیری اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه، د، پ) و حزب دمکراتیک مناطق (د، ب، پ) نموده است.

درنتیجه این اقدام دولت ترکیه ۵۰ سیاستمدار کورد که از اعضاء بلندپایه این دو حزب کوردستانی هستند، دستگیرشده‌اند.

بنا به خبرهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان رئیس شورایی (ه، د، پ) درآمد حافظ آیپک و رئیس شورایی DBP در استان دیاربکر، جبار لیگارا، گلشن اوزر، عباس ارجان و رئیس شورایی HDP در کایاپنار و چندین نفر دیگر در احزاب HDP و DBP در اقدام و حمله جدید دولت ترکیه علیه کوردها دستگیرشده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان