جمعیت حقوق بشر کوردستان
اعدامسلایدرمواد مخدر

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان مرکزی همدان

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌های دریافتی، پنج شنبه ۱٤ دی ماه سال ۱٤۰۲ خورشیدی، یک شهروند با هویت سعید مرادیان اهل شهرستان کنگاور از توابع کرماشان در زندان مرکزی همدان اعدام شد.

لازم به ذکر است، نامبرده پیشتر به اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت و سپس توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بود.

شایان ذکر است، اعدام این زندانی در سکوت کامل رسانه های داخلی و حکومتی ایران صورت گرفته است.

ر.خ

Related posts

بازداشت یک شهروند از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران در سقز

انتقال محمد بیردال بە زندان مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اورمیە

بوکان؛ آزادی هەژار احمدی آذر با تودیع قرار وثیقه

Bilal Enferadi