فقدان آب آشامیدنی یک روستا در كرماشان

بر اساس گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان: اهالى روستاى «میراولی» از توابع شهرستان پاوه‌ی استان کرماشان بە آب آشامیدنی سالم کە نیاز اساسی مردم است، دسترسی ندارند.

بر طبق این گزارش، این روستا کە حدود ۱۸٠ خانوار جمعیت دارد از آب آشامیدنی بی بهرە هستند و ناچار بە خرید آب آشامیدنی موردنیازشان از شهر می‌باشند. همچنان در بیشتر مواقع  از داشتن برق نیز محروم هستند.

لازم بە ذکر است کە کوردستان سرچشمه‌ی آب شیرین است گرچه به دلیل خشک‌سالی بعضی از چشمه‌ها خشک می‌شوند ولی بااین‌وجود نیز دولت جمهوری اسلامی با ادامه‌ی احداث سدها بر روی آب‌های شیرین، سعی در انتقال آب‌های شیرین کوردستان بە مناطق مرکزی ایران دارد کە این امر در حالی صورت می‌گیرد کە مردم کوردستان، خودشان بە این آب‌ها نیاز دارند.

%d8%a2%d8%a8_%da%a9%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%af

جمعيت حقوق بشر كوردستان