پیرانشار؛ انتقال جوتیار اشرف زاده به زندان حکومتی ایران در نقده

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش ها، چهارشنبه ۱٥ آذرماه ماه سال ۱٤۰۲ خورشیدی، یک شهروند با هویت جوتیار اشرف زاده اهل پیرانشار جهت اجرای حکم حبس به زندان حکومتی ایران در نقده منتقل شد.

بر اساس گزارش، نامبرده توسط دادگاه انقلاب حکومت در پیرانشار به اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور و تبلیغ علیه نظام به سه سال حبس تعزیری محکوم که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ٢١ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرده است.

لازم به ذکر است، مهوش توسلی همسر این شهروند نیز توسط دادگاه انقلاب پیرانشهر به همین اتهامات به دو سال مراقبت تحت پابند الکترونیکی محکوم شده بود.

لازم به یاد آوری است، پنج شنبه ۲٨ مهر ماه ١٤٠١ جوتیار اشرف زاده و مهوش توسلی در جریان انقلاب ژن، ژیان، ئازادی بدون اراٸه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی حکومت در منزل خود بازداشت و بعدها با تودیع قرار وثیقه و موقتاً تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بودند.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید