جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربلاتکلیفی زندانیسلایدرمدنی

یک فعال مدنی از حق داشتن وکیل تعیینی محرم شد

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش رسیدە بە مرکز خبریKMMK، یک فعال مدنی با هویت جمال علیزادە اهل پیرانشار(پیرانشهر) کە در زندان رژیم ایران در نقدە محبوس می باشد، با مخالفت دادستان دادگاە رژیم در این شهر، از حق داشتن وکیل تعیینی محروم شد.

بر اساس گزارش، این فعال مدنی در فروردین سال ۱۴۰۲ خورشیدی، توسط دادگاە انقلاب رژیم ایران در مهاباد با ریاست قاضی اوجاقلو، بە اتهام همکاری با رسانەهای معاند بە ۳۰ ماە حبس تعزیری محکوم شد.

لازم بە ذکر است کە، در تاریخ ۲۶ مهر ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای سرکوبگر رژیم ایران با یورش بە منزل محل سکونت جمال علیزادە، بون ارائە حکم قضایی وی را بازداشت و در تاریخ ۲۳ بهمن همان سال وی را با قرار وثیقە سنگین ۳ میلیارد تومان بە صورت موقت آزاد کردند.
م.ە

Related posts

تعدادی از زندانیان سیاسی در زندان مرکزی ایلام دست به اعتصاب غذا زدند

Rahim Kholafai

خودسوزی ۲ زن در دیواندره در مدت یک هفته

بازداشت سه شهروند دیگر توسط نیروهای امنیتی ایران در کوردستان