جمعیت حقوق بشر کوردستان
حکم اعدامسلایدرسیاسی

اورمیه؛ صدور مجدد حکم اعدام نایب عسکری

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۲۴ مهر ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی، یک شهروند با هویت نایب عسکری ۴۶ ساله زندانی سیاسی اهل اورمیه از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر اورمیه، به اتهام بغی از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کوردستان ( پژاک)، مجدداً پس از در خواست واخواهی به اعدام محکوم گردید.

بنابر گزارشات، نامبرده پس از برگزاری چند جلسه دادگاه حضوری و شرایط مبهم و ناعادلانه در پرونده وی از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران به اعدام محکوم گردیده، حکم صادره از سوی دفتر اجرای احکام زندان در زندان مرکزی حکومت ایران به وی بلاغ گردید.

ا.ح

Related posts

بازداشت و انتقال یک شهروند پیرانشاری به زندان جهت گذراندن دوران محکومیت

افزایش شمار جانباختگان اعتراضات در شهرهای بوکان و مهاباد

Bilal Enferadi

من انتخاب می کنم