خودکشی یک زن در بانە


ک.م.م.ک:
براساس گزارش‌های دریافتی، دوشنبە ٢٠ شهریورماە ١٤٠٢ خورشیدی، یک زن با هویت مرضیە فرجی ساکن روستای کانی‌ناو از توابع شهرستان بانە با اقدام بە خودکشی بە زندگی خود پایان داد.
براساس این گزارش، دلیل خودکشی این شهروند مشکلات خانوادگی اعلام شدە است.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید