جمعیت حقوق بشر کوردستان
اعتصاب غذاسلایدر

کرج؛ سامان یاسین در زندان دست به اعتصاب غذا زده است

ک.م.م.ک:

به گزارش جمعیت حقوق بشر کردستان، سامان یاسین هنرمند سرشناس کرماشانی در اعتراض به وضعیت نامساعد خود و انتقال به زندان قزلحصار کرج دست به اعتصاب غذا زده است.

گفتنی است این هنرمند کوردهمراه12 زندانی سیاسی دیگر به نام های سعید ماسوری، لقمان امین پور، جعفر ابراهیمی، افشین بایمانی، سپهر امام جمعه، محمد شافعی، مسعود رضا ابراهیمی نژاد، حمزه صفور، کامیار فکور، احمدرضا حایری، رضا سلیمان زاده و زرتشت راغب جهت اعتراض به انتقالشان به زندان قزلحصار حکومت ایران در کرج ‌و شرایط سخت وناهمواری که برایشان رقم زده‌اند و در آن بسر میبرند از روز یکشنبه ، دست به اعتصاب غذا زده اند.

ع – ر

Related posts

خودکشی یک شهروند در سقز

Bilal Enferadi

بازداشت یک شهروند دیگر در سنندج

جوانرود؛ کشته شدن ۵ تن دیگر از شهروندان با استفاده از صلاح نیمه‌سنگین

Bilal Enferadi