کامیران؛ لیلا قلوزی فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق به طور موقت آزاد شد

ک.م‌.م.ک:

روز دوشنبه ۱۳م شهریور ماه سال ۱۴۰۲ی خورشیدی،لیلا قلوزی، فعال مدنی اهل کامیران و زندانی سیاسی سابق، با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از کانون اصلاح و تربیت سنندج به طور موقت آزاد شد.

گفتنی است وی روز شنبه ۱۱م شهریور ماه سالجاری توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت منتقل شد.

لازم به یاد آوری است که، روز سه شنبه ۲۹م شهریورسال گذشته نیز لیلا قلوزی و پسرش داسام پس از احضار به اداره اطلاعات ایران بازداشت و چهار روز بعد به سلول انفرادی کانون اصلاح و تربیت سنه(سنندج) منتقل شدند.

ع – ر

دیدگاهتان را بنویسید