اورمیە؛ آزادی فرهاد نوایی از زندان حکومت ایران

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌ها، چهارشنبە، ١٨ مردادماە ١٤٠٢ خورشیدی، فرهاد نوایی دانش‌آموز ١٦ سالە اهل روستان ترشکان از توابع شهرستان مهاباد پس از حدود ٩ ماە حبس از کانون اصلاح و تربیت حکومت در اورمیە آزاد شد.

این دانش‌آموز ١٦ سالە در ٢٧ آبان ماە سال گذشتە، جریان انقلاب آزادی زن در شهر مهاباد بازداشت و توسط دادگاە حکومت در اورمیە بە اتهام اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی بە ٢ سال حبس محکوم شدە بود.

لازم بە ذکر است، فرهاد نوایی از زمان بازداشت تا صدور حکم از دسترسی بە وکیل محروم بودە است.
ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید