تکاب؛ مجروح شدن ٣ شهروند و بازداشت بیش از ٤٠ نفر در درگیری با نیروهای نظامی ایران

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌های دریافتی، شامگاە ٨ مردادماە ١٤٠٢ خورشیدی، میان اهالی روستای آغدرە تکاب و نیروهای نظامی حکومت ایران بر سر معدن طلا درگیری رویداد و ٣ تن از جوانان این روستا با نام‌های ناصر بهرامیان، حجت مومن‌زادە و آرمین نیک‌زاد در این درگیری مجروح و بیش از ٤٠ نفر بازداشت شدند.

براساس این گزارش،این شهروندان از ناحیە کتف، شانە و قلب مجروح شدەاند و بە بیمارستانهای زنجان و اورمیە منتقل شدەاند.

لازم بە ذکر است، در این درگیری بیش از ١٠٠ نظامی حکومت شرکت کردەاند و اقدام بە تخریب گستردە منازل و اتومبیل شهروندان این روستا کردەاند.

شایان ذکر است،این درگیری در پی اعتراض بە عدم استخدام شهروندان بومی منطقە در این معدن طلا آغدرە و توجە نکردن نهادهای حکومت بە زیرساخت روستا و بکارگیری نیروهای بومی رویدادە است.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید