بازداشت یک شهروند نوجوان در اشنویه(شنو)

ک.م.م.ک:
بنابر گزارشات رسیده، یک شهروند نوجوان با هویت محسن شابویی ۱۴ ساله، اهل روستای شاهوانه از توابع اشنویه(شنو), توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران، بازداشت و به مکانی نامعلوم انتقال داده شد است.

براساس گزارش ارسالی، نامبرده بدون ارایه حکم قاضی توسط نهادهای امنیتی حکومت ایران، بازداشت شده و پس از گذشت چند روز از تاریخ بازداشت هیچ اطلاعی از شرایط فعلی نامبرده و اتهامات وارده به وی در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید