وثیقه‌های سنگین برای ۸ فعال کارگری و مدنی در سنندج

ک.م.م.ک:

سه‌شنبه تاریخ ۹م خردادماه سال ۱۴۰۲ی خورشیدی، نهادهای دولتی با هماهنگی قوه‌قضایی در شهرستان سنندج(سنه)برای آزادی موقت ۸ فعال کارگری و مدنی متوسل به صدور قرار وثیقه‌‌های سنگین میلیاردی شدند که اسامی فعالین بازداشت شده اهل سنندج(سنه)عبارتند از:کریم شادمان، کمال عبدی، عبدالله خیرآبادی، سیروان محمودی، اقبال پیشکاری، هاجر سعیدی، خەبات محمودی و حبیب الله کریمی تا بهانه‌ای باشد برای نگهداشتن فعالين در حبس.

گفتنی است که، تنها کسی که یارای تامین وثیقه‌ی میلیاردی داشته‌ خه‌بات‌محمودی بوده که موقتا آزاد شده و هفت نفر دیگر باید همچنان در بند حکومت بمانند وانتظار بکشند.

ع – ر

دیدگاهتان را بنویسید