مریوان؛ برای دومین بار شیرکو روشنی به‌ بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد

ک.م.م.ک:

روز سه‌شنبه ۵م فروردین ماه سال ۱۴۰۲ی خورشیدی، یک شهروند اهل مریوان برای دومین بار از زندان مرکزی مریوان به بازداشتگاه اداره اطلاعات حکومت ایران بدون اطلاع قبلی در این شهر انتقال داده شد.

لازم به یادآوری است که، شیرکو روشنی در تاریخ ۲۰م آذر ماه سال ۱۴۰۱خورشیدی در یکی از خیابان‌های شهر مریوان بازداشت و تا مدتی کسی از سرنوشت وی خبرنداشت.

ع – ر

دیدگاهتان را بنویسید