آبدانان؛ یورش به خودرو یک شهروند با استفاده از گاز اشک آور

ک.م.م.ک:

پنج شنبه ۲۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای امنیتی حکومت ایران عامدانه اقدام بە پرتاب گاز اشك آور بە داخل ماشین یك شهروند با هویت سعید کرمی کردند ک، به موجب انتشار گاز در داخل ماشین فرزند نامبرده دچار مسمومیت شدید شده به دلیل شرایط وخیم سلامت او را به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان انتقال داده اند.

باید خاطرنشان کرد؛ این واقعه در حالی جلوی امام زاده شهر آبدانان صورت گرفته که نیروهای سرکوبگر حکومت ایران به بهانه های گوناگون سعی در ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان آن‌شهر داشته و سطح شهر به کل ملیتاریزه شده است.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید