تجمعات اعتراضی در ورودی‌ها فرمانداری و استانداری حکومت در شهرهای کوردستان

ک.م.م.ک:

سه‌شنبه ۹م اسفند ماه سال ۱۴۰۱خورشیدی، گروهی از بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی شهرهای مریوان، دهگلان(دێوەڵان) وایلام بخاطر مشقت زندگی و حل نشدن مشکلات روزمره‌اشان دست به تجمع اعتراضی زدند.

قابل ذکر است که، تجمعات اعتراضی سراسری بازنشستگان در جلوی درب ورودی فرمانداری و استانداری‌های حکومت در شهرهای کوردستان شکل گرفت و از حکومت درخواست کردند که در اسرع وقت چاره‌ای برای مشکلات بازنشستگان بيانديشند.

ع. ر

دیدگاهتان را بنویسید