زخمی شدن یک كولبر در نوار مرزی نوسود

‎ك.م.م.م.ك:

دوشنبە ٨ اسفند ماە سال ١٤٠١ خورشیدی،یک کولبر با هویت فردین رستمی نژاد اهل روستای شمشیر از توابع شهرستان پاوه به دلیل شلیک مستقیم گلوله از سوی نیروهای هنگ مرزی حکومت ایران به شدت زخمی شده است.

براساس گزارشات؛ نامبرده از ناحیه شکم به شدت مجروح شده و جهت درمان به یکی از بیمارستانهای شهر پاوه انتقال داده شده است.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید