دستگیری مشمولان غایب سربازی آغاز شد

جمعیت حقوق بشر كوردستان: رئیس پلیس ایران امروز چهار شنبه ١٧ شهریورماە ١٣٩٥ گفت: شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان فراری، بررسی و شناسایی آنان به هنگام ارائه خدمات از قبیل صدور و تعویض گواهینامه، شماره گذاری و … به افراد ذکور توسط معاونت ها و پلیس های تخصصی ناجا اقدام و مشخصات آنان جهت برخورد قانونی و دستگیری غایبان به سازمان وظیفه عمومی ارسال می شود.

یکی از مواد حقوق بشری که در اغلب کشورهای جهان به رسمیت شمرده شده است حق مخالفت اعتقادی و وجدانی با خدمت اجباری سربازی است. بر این اساس خدمت وظیفه اجباری یکی از موارد نقض حقوق انسانها از سوی دولتها دانسته می‌شود. اگر دولت نیاز به خدمت شهروندان دارد شایسته نیست آن را به اجبار بگیرد بلکه باید بهای آن را بپردازد.

رئیس پلیس ایران در حالی فرمان دستگیری مشمولان غایب سربازی را صادر می کند که در کشور های همسایه ی ایران از جمله افغانستان، پاکستان، عراق، عربستان، بحرین، قطر،‌امارات و عمان سربازی اجباری حذف گردیده است .

با توجه به اسلامی بودن حکومت ایران ،سربازی با اصول اسلامی هم ناسازگار است. در اسلام حتی زمانی که به مملکتی اسلامی حمله می‌شود در ابتدای امر جهاد به صورت واجب کفایی واجب می‌شود و بر همه واجب نیست . یعنی در صورتی که کشور تحت هجوم باشد نیز نمی‌توان در ابتدا همه را به جنگ برد. حال چگونه است که در جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که هیچ جنگی هم نیست جوانان را مجبور می‌کنند که قریب به دو سال از بهترین زمان عمر خود را در اختیار خود نباشند. بنابراین سربازی یک وظیفه دینی و شرعی نمی‌باشد. و تحمیل آن به عنوان وظیفه دینی بر جوانان مطلوب نیست. به خصوص آنکه که روحانیون تا زمانی که خود قرار بود به سربازی بروند این قانون را ضد اسلام می‌دانستند. اما زمانی که این قانون برای روحانیون لغو شد، خدمت سربازی نه تنها مجاز شد بلکه مقدس شدە است!

جمعیت حقوق بشر کوردستان